กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีอาจารย์ฐานิช ภูศรี และ อาจารย์ดร.ธนภร นิลพยัคฆ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนไปแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก แข่งขันในระดับประเทศ ได้แก่

1    เด็กชายชยณัฐ  ตันจริยภรณ์    ป.6/8
2    เด็กชายศุขภวิชณ์   กฤชศุภากรณ์    ป.6/4

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ

25610105-01

25610105-02

25610105-03

25610105-04