กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 – ป.6 ประเภททีม งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โดยมีอาจารย์สงกรานต์  สว่างศรี และ อาจารย์อนงค์นาฏ คำกล้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน นักเรียนได้เหรียญเงิน รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  1. เด็กชายวรภพ เฟื่องฟู ป.5/7
  2. เด็กชายภคพล เดชาธิคม ป.5/2

25611119-06

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้