Mathการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
25580212-1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลประเภททีมระดับประเทศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25571203-03กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ผลการแข่งขันนักเรียนสาธิตเกษตรได้รับรางวัล
DSC06836โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนการศึกษา จัดงานประจำปี ๒๕๕๗ "สาธิตเกษตร ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม" วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในส่วนของฝ่ายงานวิชาการ มีการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ได้แก่ นิทรรศการความรู้ ผลงานนักเรียน การแสดงของนักเรียน เกมความรู้สนุกๆ ชิงรางวัล การสาธิตการทำอาหาร ฯลฯ
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
25571022-04กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
25571103-02กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผลการแข่งขันมีดังนี้
20141029_123315กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัดลอยฟ้า ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 บน Cover Way ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 จนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมนี้เป็นการนำความรู้จากการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และ ศาสนาในเรื่องมงคล 38 การรู้จักให้ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
25571022-05ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ชั้น ป.6/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Wizard at Mathematics International Competition 2014 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจาก 9 ประเทศ จำนวน 172 คนเข้าร่วมแข่งขัน
20141015_134648จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 และได้ส่งโครงการ “การพัฒนาชุดความรู้และการใช้การเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรียน ระดับประถมศึกษา” โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ เข้าร่วมประกวด