25571103-02กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผลการแข่งขันมีดังนี้
20141029_123315กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมตลาดนัดลอยฟ้า ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 บน Cover Way ทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 จนถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมนี้เป็นการนำความรู้จากการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ เรื่องหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น การวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง และ ศาสนาในเรื่องมงคล 38 การรู้จักให้ มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
25571022-05ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ชั้น ป.6/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Wizard at Mathematics International Competition 2014 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจาก 9 ประเทศ จำนวน 172 คนเข้าร่วมแข่งขัน
20141015_134648จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน กตัญญูอินโนเวชั่น ครั้งที่ 1 และได้ส่งโครงการ “การพัฒนาชุดความรู้และการใช้การเรียนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบบทเรียน ระดับประถมศึกษา” โดย รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ เข้าร่วมประกวด
S__5767259กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) มีดังนี้
25570930-001งานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2557 กำหนดการมีดังนี้ วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 การประชุมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฟังบรรยาย ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ช่วงเช้าเวลา 9.00 - 12.00 ฟังบรรยาเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21" โดย
1647849791036กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่ง ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ป.6/5 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ผลการแข่งขัน ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาท และ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเข้ารับโล่พระราชทานในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท มอบให้แก่ทางโรงเรียนด้วย ประมวลภาพ  
imageกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภายนอกโรงเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ขอรายงานผลแข่งขันตอบปัญหาที่ได้รับรางวัล ดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนแมนท์ จำกัด  ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการศึกษาจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน รายการ “นักคิดตะลุยอาเซียน” เมื่อวัน ศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00-19.00 น.  ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ ลาดพร้าว 80  ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คนเข้าร่วมแข่งขัน และบันทึกเทปรายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลทุนการศึกษา  10,000 บาท และรายการจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 18.00-19.00 น. ทางโมเดิร์น 9 ทีวี
25570910-14 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประถมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร เรื่องการผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Freemake Video Convertor ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่สนใจ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 15.45-17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C อาคาร 2 ชั้น 2 โดยมีอาจารย์วัชระ กาแก้ว เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อวีซีดีเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำสื่อต่างๆ ประมวลภาพการอบรม
25570908-1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ มูลนิธิร่มฉัตร ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนอาจารย์เบญจพร สาภักดี และอาจารย์นิธิมา โกยสมบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร ได้แก่ ด.ช.วุฒาพงษ์ พิทักษ์สุวรรณ ป.3/1 ได้รับทุนการศึกษา    500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข ป.3/4  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ด.ญ.ชญาธร สิริพงศ์พันธ์ ป.3/5 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.กานต์ นราเวชพงศ์ ป.6/1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ด.ช.กฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ ป.6/3 ...