3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประเภทการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
eee1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ee1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44 "  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ  เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
e1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด "ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ" ครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 -16.00 น ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
thai2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"  ซึ่งแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
thai1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 " รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ssกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎครั้งที่  9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
IMG_9527ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณิชา โสวเลิศรัชต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
เศรษญศาสตร์ ครั้งที9_๑๗๐๙๐๒_0015กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีอาจารย์ ดร.ดรุณวรรณ แก้หนูนวล และ ผศ.สุนิสา ณ ถลาง พานักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ดังรายนาม