Lovely Flash templates from TemplateMonster!

เรื่องน่าอ่าน

กิจกรรมค้นหา ตัวตน เตรียมตัวเรียนต่อ

งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมค้นหา ตัวตน เตรียมตัวเรียนต่อ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ OKUS

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โครงการพี่พบน้อง ม.5 ผ่านระบบ ONLINE ปี 2564

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการโครงการพี่พบน้อง ม.5 ผ่านระบบ ONLINE ปี 2564 "เติม Passion ให้กับอาชีพในผิน พร้อมแชร์เคล็ดลับ Work Life Balance ในช่วง COVID-19"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติว Econ & Biz ชั้น ม.4 - ม.6

ติว Econ & Biz ชั้น ม.4 - ม.6 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. สรุปเนื้อหาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแบบเข้มข้น พร้อมการวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พี่ติวน้อง พิชิต GAT PAT & TCAS'2565 Online

โครงการพี่ติวน้อง พิชิต GAT PAT & TCAS'2565 ทาง Online วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พี่พบน้อง ม.3 ผ่านระบบ Online ปี 2564

โครงการพี่พบน้อง ม.3 ผ่านระบบ Online ปี 2564 วันที่ 26 - 19 คุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รวมวันรับสมัคร TCAS'65

รวมวันรับสมัคร TCAS'65 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวโควต้า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

โควต้า ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สิทธิเฉพาะนักเรียนสาธิตเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวศึกษาต่อ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ข่าวดี!!! สำหรับนักเรียน ที่สนใจศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์และพี่นิสิต พร้อมพบเจอทาง Online

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 รับจำนวน 48 คน

อ่านรายละเอียดและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ คลิกที่นี่

ข่าวทุนการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครและสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 56 – 22 ก.พ. 56 โดยกำหนดให้ผู้สนใจสมัครสอบที่สถานศึกษาทุกสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดและข่าวทุนการศึกษา์อื่นๆ คลิกที่นี่