Lovely Flash templates from TemplateMonster!

เทคนิคการฝึกเด็กให้รู้จักรับผิดชอบ

 

ศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


1. เริ่มให้เด็กช่วยงานบ้านตั้งแต่เล็กๆ (2 ขวบ)

2. เริ่มจากการทำงานด้วยกันกับพ่อแม่...ทำให้สนุก อย่าเคร่งเครียด อย่าบ่น อย่าตำหนิเด็กเวลาที่หนูน้อยยังทำงานได้ไม่เรียบร้อย แต่พ่อแม่ควรทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน

3. ชมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อหนูน้อยทำงานได้สำเร็จ

4. มอบหมายงาน และความรับผิดชอบในบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเด็กโตขึ้น บอกเจ้าตัวน้อยว่าสิทธิพิเศษที่เขาจะได้ ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น “ หากหนูเก็บที่นอนเองทุกเช้าติดต่อกัน แม่จะอนุญาตให้หนูอยู่ดึกได้ในคืนวันศุกร์” “ หากหนูรับผิดชอบทำการบ้านโดยไม่ต้องให้แม่เรียก หนูจะได้เวลาในการเล่นเกมเพิ่มอีก 2 ชั่วโมงในวันเสาร์”

5. ให้แน่ใจว่างานที่ต้องการให้ลูกรับผิดชอบไม่ได้ยากเกินความสามารถของเด็กที่จะทำ

6. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความรับผิดชอบ (และอื่นๆ) ให้กับลูก

7. การทำเป็นตาราง checklist สำหรับงานที่ต้องการให้หนูน้อยทำในแต่ละวันมีประโยชน์มาก ลดการที่คุณแม่ต้องคอยบ่น จ้ำจี้จ้ำไชได้มาก

ตัวอย่าง

งานของน้อง.....

พฤ

อา

1. เก็บที่นอน

/

 

 

 

 

 

 

2. กวาดถูห้องนอน

/

 

 

 

 

 

 

3. ทำการบ้าน

/

 

 

 

 

 

 

4. ล้างจาน

/

 

 

 

 

 

 

 

8. อดทน !! อย่าใจร้อน กว่าหนูน้อยจะสามารถรับผิดชอบ ทำงานอะไรได้อย่างสม่ำเสมอ บางครั้งใช้เวลาเป็นเดือน (หรือ..ปี) การต้องเตือนเด็กให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวถือว่าเป็นเรื่อง ปกติ แต่อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ต้องสม่ำเสมอด้วยนะครับ!!