Lovely Flash templates from TemplateMonster!

เพชรเม็ดงาม หลังการเจียระไน

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ


อย่าลืมความตื่นเต้นและความดีใจในวินาทีแรกที่ลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลก ลูกมีร่างกายและอวัยวะครบทั้ง 32 ส่วน รวมทั้งไม่มีความพิการทางปัญญา ถือว่าเป็นการโชคดีแล้วที่ได้เพชรเม็ดหนึ่งมาอยู่ในมือ และถ้ามีลูกคนที่สองที่สมบูรณ์ครบถ้วนอีกเช่นกันถือว่าโชคดียิ่งขึ้นที่ได้ เพชรถึงสองเม็ดมาไว้ในมือ หลังจากที่ได้เพชรที่มีคุณค่า ต่อไปเป็น หน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงที่จะต้องเจียระไนเพชรนั้นให้งามในทุกมุมมอง ฉันใดก็ฉันนั้น พ่อแม่มีหน้าที่พร่ำสอน อบรม และคอยสนับสนุนลูก เพื่อให้ลูกได้เป็นคนดีและเก่งตามความถนัดของลูกแต่ละคน

การเจียระไนเพชรแต่ละเม็ดให้งามทุก ๆ ด้านทุก ๆ เหลี่ยมนั้นต้องใช้ความอดทนและค่อย ๆ ทำ ฉันใดก็ฉันนั้น การเลี้ยงลูกให้ดีและเก่งนั้นต้องใช้ความอดทน ความรัก ความสนิทสนม ตั้งแต่วันแรกที่ลูกเกิดจนถึงวันที่ลูกเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยตามที่ลูกใฝ่ ฝัน พร้อม ๆ กับความคิดที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิต และอย่าลืมว่า ถ้ามีเพชรถึงสองเม็ดควรทุ่มเทกับการเจียระไนลูกทั้งสองคนนั้นเท่า ๆ กัน แต่วิธีการเจียระไนอาจจะแตกต่างกันในแต่ละคน และสุดท้ายเพชรทั้งสองเม็ดนั้นจะงดงามในคนละด้านตามคุณสมบัติของเพชรแต่ ละเม็ดที่มีมาแต่เกิด ให้เพชรแต่ละเม็ดนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมทางใดก็ทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทารกและเด็กยังมีความแตกต่างจากเพชรตรงที่ ว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการการเจียระไนตั้งแต่แรกเกิดอย่างสม่ำเสมอ และอย่างต่อเนื่องกันจนผ่านพ้นวัยรุ่น พวกเขาไม่สามารถรอการ เจียระไนได้หรือฝากให้ช่างที่ไม่มีฝีมือมาเจียระไนเขา ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจเกิดรอยขีดข่วนบนตัวเพชรก็ยากที่จะลบหรือแก้ไข ได้ แต่ละขั้นตอนของการเลี้ยงลูกนั้นควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนในใจลูก ซึ่งอาจจะเป็นแผลในใจของเขาไปตลอดชีวิต ความรักและความเข้าใจในการเจียระไนลูกอย่างใกล้ชิด โดยการร่วมมือและปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดของพ่อและแม่จะทำให้รู้สึกว่า 20 ปีของการเลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดและมีความสุขนั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่พ่อแม่รุ่นใหม่ว่า ลูกต้องการคุณทั้งสองคนเป็นคนเจียระไนเขาในทุก ๆ เรื่องและทุก ๆ ทาง

หลังคลอด ลูกควรได้รับนมแม่ทันทีและต่อเนื่องไปอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อหล่อเลี้ยงเพชรนี้ให้มีเนื้องามและทนทานต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะกัดกร่อนเนื้อเพชรได้ การเลี้ยงลูกด้วยตนเองในทุกขั้นตอนจะมีความสำคัญในการกำหนดขอบเขตความ ประพฤติของลูกในอนาคต ความรักที่พ่อแม่ให้ตั้งแต่เล็กและต่อเนื่องร่วมกับการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ จะทำให้ลูกมีความงามทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่เล็ก

การปล่อยให้คนอื่นเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือพี่เลี้ยงก็ตาม มักขาดความรักบ้าง ขาดการสั่งสอนพฤติกรรมที่ดีบ้าง หรืออาจจะขาดทั้งสองอย่าง จะทำให้เขามีพื้นฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่ดีตั้งแต่เล็ก ซึ่งจะเป็นการยากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นในช่วงชั้นประถมหรือช่วงวัยรุ่น ในทางตรงกันข้าม พื้นฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่ดีขึ้น มีแต่จะมากและรุนแรงยิ่งขึ้น และยากที่จะควบคุมเมื่อเติบโตขึ้น

เด็กทุกคนจะมีความเก่งในตัว เช่นเดียวกับเพชรที่มีความงามอยู่ในตัว รอเพียงพ่อแม่ที่จะดูว่าลูกมีความถนัดในด้านใด ส่งเสริมเขาด้านนั้น เช่นเดียวกับเพชรที่ควรเจียระไนให้เพชรนั้นงามหรือเด่นทุกด้าน เพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพของเพชรเม็ดนั้น เมื่อลูกได้รับการเจียระไนที่ถูกทางและถูกเวลาลูกจะเป็นเพชรเม็ดงามที่มีคุณ ค่าของสังคมตลอดไป

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะได้จากการเลี้ยงลูกตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็ คือ ลูกจะมีความพร้อมทั้ง 4Q คือ IQ, EQ, PQ และ SQ โดย IQ ย่อมาจาก Intelligent Quotient หมายถึง ความเจริญทางปัญญา ซึ่งมิให้หมายถึงแต่การสอบเพื่อให้คะแนนที่ดีเพียงอย่างเดียว ความถนัดบางด้านที่ได้รับการส่งเสริมที่ดี ก็นับได้เช่นกัน เช่น การมีความสามารถในการชกมวย ถ้าได้รับการส่งเสริมที่ดี ลูกก็จะมีความสุขและประสบผลสำเร็จได้ EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง ความเจริญทางอารมณ์ ลูกที่ได้รับการอบรมถูกทุกขั้นตอนตั้งแต่เล็กจนโตจะมีความสงบนิ่งในอารมณ์ มีความอดทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการยอมรับความผิดหวังได้ดี PQ ย่อมาจาก Professional Quotient หมายถึง ความเจริญในการทำงานหรือเรียนอย่างมืออาชีพ ลูกรู้หน้าที่ว่าขณะนี้ยังเป็นนักเรียน คือมีอาชีพเป็นนักเรียน จึงจำเป็นต้องหมั่นค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิชาที่กำลังเรียนอยู่ หรือในกรณีที่มีความสามารถพิเศษก็จะฝึกฝนในกิจกรรมนั้น จนมีความชำนาญในระดับมืออาชีพ โดยมีความรับผิดชอบด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้ผู้ปกครองมาจ้ำจี้จ้ำไชและสุดท้าย SQ ย่อมาจาก Spiritual Quotient หมายถึง ความเจริญในการรักองค์กร องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในระดับชาติก็คือ ประเทศ รองลงมาก็คือ โรงเรียน ห้องเรียนและที่บ้าน เมื่อลูกมีความรักในทุกองค์กร แต่ละองค์กรจะได้ประโยชน์จากคนเหล่านี้ที่มี SQ เต็มเปี่ยม จึงควรลองประเมินดูว่า หลังจากที่ได้เลี้ยงลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วลูกมีครบทั้ง 4Q หรือไม่ ถ้ามีครบตามที่ได้กล่าวมา อาจถือได้ว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ลูกเป็นคนดีและคนเก่งคนหนึ่งแล้ว

ทุกบทที่กล่าวมานี้เกิดจากความรัก ความเอาใจใส่ และการสังเกต จากการอยู่ใกล้ชิดกับลูก ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ 9 เดือน ช่วงหลายชั่วโมงที่แม่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสกับการเบ่งคลอดที่ยาวนาน แล้วลูกก็ออกมาลืมตาดูโลก ลูกช่างน่ารักและบริสุทธิ์ยิ่งนัก เติบโตขึ้นทุกวัน มีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปวันละเล็กละน้อยไปเรื่อย ๆ จนในที่สุด ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และพร้อมที่จะออกไปสร้างครอบครัวใหม่ของตนเอง ขอให้พ่อแม่เอาใจใส่และอยู่ใกล้ชิดกับเขาทุกขั้นตอน เพราะเมื่อเขาเติบโตขึ้น ความสุขที่อยู่กับลูกอย่างใกล้ชิดเหล่านั้นจะเหลือแต่เพียงความทรงจำ และพ่อแม่ทุกคนจะมีโอกาสเจียระไนลูกเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการเจียระไนที่ยาวนานและต่อเนื่องตั้งแต่เล็กจนโต เมื่อลูกเติบโตจนถึงขั้นวัยรุ่นแล้ว จะเริ่มมาเจียระไนอาจจะสายเกินไป จึงควรเข้าใจบทบาทการเป็นพ่อแม่ให้ดี เพื่อทำให้ลูกได้เป็นคนดีและเก่งคนหนึ่ง ทั้งของครอบครัว ของสังคม และของประเทศในที่สุด

 

ที่มา : หนังสือ “ เลี้ยงลูกให้เก่งและดี ” หน้า 140-143 พิมพ์ครั้งที่ 7: 2551