m366ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบสอง ระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์
comขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบระดับนานาชาติด้านการคิดเชิงคำนวณ BEBRAS INTERNATIONAL CHALLENGE ON COMPUTATIONAL THINKING (Bebras Thailand Challenge 2022)
ฟขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
2566ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
สวช เลขขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สวช final2ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สวช final1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
aขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด รางวัลที่ ๕ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ ๔๙
บีบาส1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติด้านการคิดเชิงคำนวณ BEBRAS INTERNATIONAL CHALLENGE ON COMPUTATIONAL THINKING (Bebras Thailand Challenge 2022)
สวช วิทย์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
1 2 25