1ปภังกร1ขอแสดงความยินดีก้บนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2มิรันดา2ขอแสดงความยินดีก้บนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 10
Untitled-1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Untitled-5ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation contest 2022 ประเภทหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ด สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal Street food Innovation” รุ่น Fly weigh ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ab-1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2565
33กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีทางการแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565
sittalkกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2022” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565
sinเมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
mathเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
55กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
1 2 22