สวช final2ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สวช final1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
aขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด รางวัลที่ ๕ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ ๔๙
บีบาส1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติด้านการคิดเชิงคำนวณ BEBRAS INTERNATIONAL CHALLENGE ON COMPUTATIONAL THINKING (Bebras Thailand Challenge 2022)
สวช วิทย์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สวช engขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ijso1ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สาริสา แซ่โค้ว ม.3/4 ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th ijso)
1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทจากการแข่งขันเกมจำลองบริหารธุรกิจนวัตกรรม และความยั่งยืน” ครั้งที่ 1
Untitled-1ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปริญ ชื่นสุวรรณ ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกระดับเยาวชนนานาชาติภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน
Untitled-2ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hong Kong International Computational Olympiad รอบ Final Round 2021 – 2022 สนามนานาชาติ เป็นการสอบเขียนโปรแกรมภาษา Python ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565
1 2 24