กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ผลการแข่งขันรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) มีดังนี้

  1. ด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย ป.3/1 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  2. ด.ญ.ทรรศิดา ตันประเสริฐ ป.5/4 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. ด.ช.ธรรมชาติ เชื้อสุวรรณ ป.5/2 ไดรับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร
  4. ด.ช.กานต์ นราเวชพงษ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประมวลภาพการแข่งขัน