11-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
10-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”รอบชิงชนะเลิศของประเทศ ตัวแทนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร จัดโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
9-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
8-62กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 – มูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
5-62กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ( ม. 4 - 6) และการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ( ม. 4 - 6) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
6-62กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ( ม. 1 - 3) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
4-62กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562
2562101903กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
2562101902กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
S__11272287กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก อาคารกรมหลวงวรเสฐสุดา ชั้น 1
1 2 18