13.4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Computational Thinking Challenge Thailand 2019) ระดับประเทศ รอบสุดท้าย
12math-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562
Eng11-10กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต (RSU Japanese Fair 2019) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิยาลัยรังสิต
12-4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้
10-IMG_8896ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรยา ซาคาชิตะ วรเศวต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัล “ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้อันดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 93 คน)
11-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
10-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”รอบชิงชนะเลิศของประเทศ ตัวแทนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร จัดโดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
9-62กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
8-62กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 – มูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
5-62กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ( ม. 4 - 6) และการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ( ม. 4 - 6) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
1 2 18