13-3กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร
14-1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
13.4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนจำนวน 8 คน เข้าร่วมการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Bebras Computational Thinking Challenge Thailand 2019) ระดับประเทศ รอบสุดท้าย
12math-2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ ธันวาคม 2562
Eng11-10กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต (RSU Japanese Fair 2019) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิยาลัยรังสิต
150_2019WMTC_White_NoTitleนักเรียนสาธิตเกษตรเข้าร่วมการแข่งขัน 2019 WMTC– World Mathematics Team Championship จัดโดย Thai Talent Training Company Limited เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
TEDETนักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
2019121703นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
12-4กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้
10-IMG_8896ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรยา ซาคาชิตะ วรเศวต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัล “ชมเชยเพชรยอดมงกุฎ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้อันดับที่ 8 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 93 คน)
1 2 19