คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2556