คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการงานวิชาการปีการศึกษา 2556