25571022-05

ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ชั้น ป.6/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Wizard at Mathematics International Competition 2014 (WIZMIC) Mathematics ระหว่างวันที่ 14 – 22 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้แทนนักเรียนจาก 9 ประเทศ จำนวน 172 คนเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ฝรั่งเศส  อังกฤษ เนปาล อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ อินเดีย ศรีลังกา และประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันประเภทบุคคล ประเภททีม และ ประเภทกลุ่มบุคคล ในประเภททีมและประเภทกลุ่มบุคคล ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ อยู่ในทีมบี

ผลการแข่งขัน ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล คือ

  1. รางวัลเหรียญทองประเภทบุคคล
  2. รางวัลเหรียญทองประเภททีม
  3. รางวัลเหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศชาติ

ประมวลภาพ