กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ตลาดนัดศิลปะ” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 เวลา 15-45 – 18.00 น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

ณ ถนนสายบุญ มีการจำหน่ายสินค้าที่นักเรียนทำเอง การเพ้นท์ถนน และการวาดภาพบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ภายในอาคารอุบล เรียงสุวรรณ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น แบ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่จัดแสดงในส่วนนอก กับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ ผลงานนักเรียนที่จัดแสดงในห้องมืด โดยผลงานในทุกระดับชั้นจะใช้สีเรื่องแสง เมื่อนำมาจัดแสดงในห้องมือและเปิดไฟ Black Light จะทำให้ผลงานสะท้อนแสงสวยงาม