กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบเพชรยอดมงกุฏ

1. เด็กหญิงณินญา บุญสุวรรณ ป.6/5 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รอบเจียระไนเพชร

1. ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5 ได้รางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. ด.ญ.มนัสนันท์ จันทร์บัวทอง ป.5/6 ได้รับเกียรติบัตร

ประมวลภาพ

25571103-03เด็กหญิงณินญา บุญสุวรรณ ป.6/5

25571103-01
ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5

25571103-02ภาพรับรางวัล ด.ญ.พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล ป.2/5