กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 (2557) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผลการการแข่งขัน เด็กชายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลโล่ชนะเลิศ

25571022-04
เด็กชายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์