หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2556 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดนุชา ปนคำ และ อ.เยาวนารถ โพธิ์มี ผลการแข่งขันมีดังนี้
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
1. ด.ญ.เอฎา อดัมสแซค ป.3/6 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ เกียรติบัตร)
2. ด.ช.อิงควัชร์ เจริญศรี ป.2/5 ได้รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขัน (ได้รับเกียรติบัตร)

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1. ด.ช.ปพน สุสิกขโกศล ป.6/4 ได้รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (ทุนการศึกษา 1,000 บาท และ เกียรติบัตร)
2. ด.ญ.ณินญา บุญวรรณ ป.5/7 ได้รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ (ทุนการศึกษา 2,000 บาท และ เกียรติบัตร)