โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนการศึกษา จัดงานประจำปี ๒๕๕๗ “สาธิตเกษตร ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในส่วนของฝ่ายงานวิชาการ มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ได้แก่ นิทรรศการความรู้ทางวิชาการ การแสดงผลงานของนักเรียน การสาธิต การประดิษฐ์ เกมการแข่งขัน ซึ่งมีของรางวัลมากมาย

ประมวลภาพงานประจำปีฝ่ายวิชาการ

การจัดเตรียมงานวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

พิธีเปิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์”

 • เกม
 • แข่งขันตอบปัญหา
 • แสดงผลงานของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สนุกกับแรงและการเคลื่อนที่”

 • จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์เรื่องแรง
 • เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์จากการเล่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “คลินิกหมอภาษา”

 • แข่งและฝึกอ่านออกเสียง
 • เกมทายปัญหา
 • แสดงผลงานของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “อร่อยล้ำขนมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 • ประดิษฐ์กระทงใส่ขนมจากใบตอง
 • สาธิตการทำขนมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ “Creative Thinking”

 • ภาพสื่อภาษา
 • เกมภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) “ICT เกมเศรษฐี รักษ์โลก”

 • เกมเศรษฐีกับเทคโนโลยี AR
 • นิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียน
 • เกมฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์
 • การแสดงหุ่นยนต์ด้วยการโปรแกรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) “การงานหรรษา…แต่งหน้าคัพเค้ก”

 • สาธิตการแต่งหน้าคัพเค้ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พละศึกษา) “พลศึกษา ใส่ใจสุขภาพ”

 • โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ภาพ/วีดิทัศน์งานกีฬาสาธิตสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) “สุขศึกษา…รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

 • นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
 • เกมตอบคำถาม
 • แสดงผลงานของนักเรียน

เวทีวิชาการ
08.00 – 08.30 น.  วงซิมโฟนิกแบนด์
08.30 – 08.35 น.  ระบำดอกบัว
08.35 – 08.45 น.  ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย
08.45 – 09.10 น.  รักในหลวงร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
09.10 – 09.25 น.  ลีลาลีลาศ
09.25 – 09.40 น.  ภาษาลีลาพาเพลิน
09.40 – 09.55 น.  Science Show
09.55 – 10.05 น.  Dance for Health
10.05 – 10.25 น.  The Little Red Riding Hood
10.25 – 10.35 น.  แฟชั่นลดโลกร้อน
10.35 – 10.50 น.  ปีกของฉันจะสร้างสรรค์ธรรมชาติ
10.50 – 10.55 น.  รักไทยให้เกริกก้อง จากเสียงร้อง น้อง ป.3
10.55 – 11.15 น.  ละครสุภาษิต ปิดทองหลังพระ
11.15 – 11.30 น.  ตำนานนางพญางูขาว The Tale of the White Snake

เวทีวิชาการด้านนอก
09.00 – 09.10 น. วงดนตรีไทยประยุกต์
09.20 – 09.35 น. วงกีต้าร์อองซอมเบิ้ล