กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.3/7 และ ด.ช.นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ป.6/2 เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ในวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีอาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาจารย์รวิศุทธ์ วาดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.3/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน

25580903-02

ด.ช.นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ป.6/2 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

25580903-08

ประมวลภาพ

ขอบคุณภาพจาก อ.รวิศุทธ์ วาดี