25580910-01

จากผลการแข่งขันอ่านฟังเสียงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๔  ที่ผ่านมา ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ชั้น ป.๓/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ด.ญ.สรรัตน์ รัตนไพศาลวงค์ ด.ช.นราวิชญ์ ประเทืองสุขพงษ์ ผศ.มณฑา นิระทัย ประธานงานวิชาการประถมศึกษา ผศ.ภาวนา ภูมิศรีสอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาจารย์แก้ว กาแก้วและอาจารย์วลีรัตน์ ปานเพียร อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อมอบเงินรางวัลจำนวน ๖,๐๐๐ บาทให้กับโรงเรียน