กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2015 (IMSO 2015) ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2558 ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

S__10289175

คณิตศาสตร์
1. ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ชั้น ป.6/7  ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัล The highest score of both parts.
2. ด.ช. ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3. ด.ช.ปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
4. ด.ญ.ธัญพร ขาวพลัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ประมวลภาพ

วิทยาศาสตร์
ด.ช.วิชญ์พล นาครัตน์ เหรียญทองและถ้วยรางวัล The first runner up of theory.

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้