24กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกความเป็นไทยให้รักและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแก่นักเรียนอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม