กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมีอาจารย์สุชาดา  ศรีศกุน และ อาจารย์กฤษณา  โภคพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ

ผลการแข่งขัน

นายยุทธการ   พิทักษ์สังฆ์  ม.5/5 ได้รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

25580830-0

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้