โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรณิชา โสวเลิศรัชต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมี อ.วาริณี  ชีวางกูร  และอ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม  เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

รางวัลสำหรับนักเรียน 1.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 2.เหรียญทองคำแท้หนัก 1 บาท  3.ทุนการศึกษา 10,000  บาท 4.เกียรติบัตร  5.ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ รางวัลสำหรับโรงเรียน 1.โล่รางวัล 2.เงินสนับสนุนการศึกษา 10,000  บาท 3.เกียรติบัตร  4.ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

p3

p1

p2