กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ” ครั้งที่ 5 จัดโดย มูลนิธี Kyoritsu International Foundation  กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสายการบิน All Nippon Airways สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 -16.00 น ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยมี อ.จารุมาลย์ ตรีมาศ เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน  ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. นางสาวอลิษา  มุสิกสินธร ม.5/7 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับรางวัลทริปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 8 คืน 9 วัน

2. นางสาวพชรวรรณ  โชติปาละ ม.5/7 ได้รับรางวัล ชมเชย รับรางวัลของที่ระลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

e3e2

e1

e4