กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44 ”  จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 15.30 น ณ  เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อ.คิม เคียน จู เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน  ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. นางสาวภิชา ล่ำซำ ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 3  รับประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ USB

2. นางสาวปณิดา สุเภากิจ  ม.6/2 ได้รับรางวัลที่ 10  รับประกาศนียบัตรผ่านเข้ารอบการแข่งขัน และรับของที่ระลึกเป็นอุปกรณ์ USB

ee1

ee2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>