กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เดี่ยวซออู้ ป.1 -ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

เด็กชายปริญญ์พัชร เกียรติสมชาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

25601103-1

25601103-2