กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์บุณย์ชิตา  บุญตั้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลการแข่งขัน

เด็กชายชุติวัต  ชุติวงศ์ และ เด็กชายธาม  ภัทรดิลก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพ

25601114-01

25601114-02

25601114-03

25601114-05