กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

ผลการแข่งขัน

ด.ช.นพรุจ  ศิริปุณย์ ป.4/3 ได้รางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้