กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน MATH – ENG Contest (MEC) 3rd/2017 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลการแข่งขัน

  1. ด.ช.ชัยวริษฐ์  ชัยพัฒน์ธนโชติ    ป.2/4    ได้รางวัลเหรียญทองแดง
  2. ด.ช.สิรภพ  ขาวพลัด                   ป.5/3    ได้รางวัลเหรียญเงิน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้