นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ผลการประกวด มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1. เด็กหญิงแพรวชญาน์  เพิ่มทรัพย์ ชั้น ป.1/4 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผลงาน “ขี่วัวชมทุ่งนา”
2. เด็กชายภูวเดช  เพิ่มทรัพย์  ชั้น ป.3/2 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผลงาน “นอนดูนก”

ภาพผลงานนักเรียน

25610806-02

25610806-01

25610806-03

25610806-04