กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายเป็นร้อยกรอง ประเภททีม 3 คน ในงานวันยุวกวี ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 “สืบสานศิลป์ภาษาคงค่าศิลป์ สร้างสรรค์จินตนาการงานอักษร ส่งเสริมยุวกวีศรีนาคร เพื่อนักกลอนคงอยู่คู่แผ่นดิน” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ด้วยการสนับสนุนของ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี พ.ต.อ.วิวัฒน์-คุณพรทิพย์ ศิริสุนทร โดยมีอาจารย์วรพงษ์ โชคพานิชย์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลที่ 3 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ด.ช.ปัณณทัต รัตนโสภิณสวัสดิ์ ป.6/4
2. ด.ญ.พัทธนันท์ เมฆสองสี ป.6/4
3. ด.ญ.ภคอร  ไชยรักษา ป.6/5

ขอแสดงความชื่นชมยินดี มา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพการแข่งขันและรับรางวัล