กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

25610822-23

ประมวลภาพการแข่งขันและมอบรางวัล