กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) ระดับประถมศึกษา จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  5 – 7 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 16:30 – 18:00 น. ณ สนามเปตอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผลการแข่งขัน

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ                            ห้อง ป.5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         ห้อง ป.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         ห้อง ป.5/1

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ                             ห้อง ป.5/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          ห้อง ป.5/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          ห้อง ป.5/7

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน