กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมกาญจนาภิเษกสมโภช โดยมี อาจารย์ ดร.ธนภร  นิลพยัคฆ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรีญทอง(89 คะแนน) รายชื่อนักเรียที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ธนารักษ์วานิช ป.4/2
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ตันจริยภรณ์ ป.5/8

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการแข่งขัน

25611102-01

25611102-02