กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 8 – 9พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โดยมีอาจารย์เครือวัลย์ ปาวิลัย และ อาจารย์สุชัญญา สุขสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  1. เด็กหญิงชุติสา  พวงสาลี  ป.5/3
  2. เด็กหญิงนภสร จันทร์หล้าฟ้า  ป.5/3

25611116-10

25611116-11

25611116-12

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้