กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีและนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารภาวนากวี ชั้น 2 ห้องพระพุทธศาสนา โรงเรียนวัดหนัง โดยมีอาจารย์เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการแข่งขัน

เด็กชายปริญญ์พัชร เกียรติสมชาย    ป.3/6 ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตรและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

25611128-14

25611128-15

25611128-16