กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation) หัวข้อ “เทคโนโลยีแห่งอนาคต” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ Act Extreme Education 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอาจารย์อนงค์นาฏ คำกล้า และ อาจารย์บุณย์ชิตา บุญตั้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นักเรียนทืี่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. เด็กชายธาม  ภัทรดิลก ป.6/1
2. เด็กชายพชร กาญจนคลอด ป.6/3

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

ภาพการรับรางวัล