ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (จำนวน 31 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จำนวน 27 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน

2. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (จำนวน 28 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (จำนวน 32 คน) คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียน