กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงจำนวน 2 คน คือ ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ป.6/5 และ ด.ช. พศวีร์ ธิติทรัพย์ ป.6/6 ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

ผลการแข่งขัน ด.ญ.นีร์นาริน ครุจิต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ด้วยคะเเนนสูงสุดเป็นอันดับสอง จากจำนวนผู้ผ่านเข้ารอบ 9 คน โดยทำคะแนนได้ 237 คะแนน จาก 300 คะแนน และจะเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑๗ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

ประมวลภาพการแข่งขัน

63345

63344

63343