กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2557 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557S__6791175

ผลการแข่งขัน

1. ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ ป.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ด.ช.กฤติน ปรีชา ชัยสุรัตน์ ป.6/3 และ ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ ป.5/3 ได้รับรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฏ (รอบที่ 3) ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรS__6791255