Artกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
2562101005กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์วรพงษ์ โชคพาณิชย์ และ อาจารย์โกวิท นามมณฑา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
2-62กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Innovedex Robotics จัดโดย บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
thaiกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
1-62นักเรียนได้รางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ The International Conference on the 8th International KU Symposium The KU Global Center of Excellence Symposium 2019 : Building Future Innovation by Multi-Creation จัดโดย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
261326กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(​ทัศนศิลป์)​ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพประกอบคำบรรยายร้อยกรอง ประเภททีม 3 คน​ เนื่องในวันยุวกวี ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562​ เมื่อวันศุกร์ที่ ​23​ สิงหาคม 256​2​ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1​ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีอาจารย์วรพงษ์ โชคพานิชย์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
285354กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีอาจารย์สาวิตรี เจริญส่งเสริมกิจ และ อาจารย์เพ็ญศิริ ศิลอุตตมบูชา เป็นผู้ดูแลนักเรียนไปแข่งขัน ผลการแข่งขัน
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
Mathกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
25620222-47กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab” ภายใต้ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย