กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ” รอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกมีดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด.ญ.วรีสา  โชติกะคาม  ม.3/5 ทำคะแนนอยู่ในระดับเหรียญเงิน (คะแนนอยู่ในลำดับที่ 6 -15 ) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 194 คน จาก 97 โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 จำนวน 1 ชุด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.พรจอมขวัญ  พูลสวัสดิ์  ม.5/3 ทำคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทอง (คะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 5) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 199 คนจาก 100 โรงเรียน  ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

thai1-1 thai1-2

thai1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>