กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6″  ซึ่งแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ผลการแข่งขันมีดังนี้ นางสาวพรจอมขวัญ พูลสวัสดิ์ ม.5/3 ได้รับรางวัลชมเชย รับเหรียญทองที่ระลึก เกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

thai2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>