กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการแข่งขันมีดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด.ช. ณกฤช จารุเวคิน ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด.ช. แทนทัย หล่อชัชวาลกุล  ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

eee1

eee3

eee2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>