กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการมหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประเภทการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผลการแข่งขันมีดังนี้

นายวรรณรัฐ ชันซื่อ ม.6/7 และนางสาววรพรรณเรศานนท์ ม.6/7 ได้รับรางวัลที่ 3 รับโล่ห์รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

2 1

3

4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>