กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017  เป็นกิจกรรมแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.ดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิช เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันผลการแข่งขันมีดังนี้

นางสาวชญานิษฐา วิชพัฒน์ ม. 5/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 รอบคัดเลือกประจำภาคได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

1719

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>