กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา  (TUSAC) ครั้งที่ 3  วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โดยมี อาจารย์วรพรรณ สังขเวช นำนักเรียนเข่้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขัน มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

  1. นางสาวกมลฉัตร ทัพพวิบูล ม.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  2. นายชานน ชินอุดมทรัพย์ ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  3. 39685734_1771721929544407_1265182741314404352_n 39880714_999222743584667_7710597440381911040_n 39925368_594468140967865_8717821920457785344_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>