กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา IT เพื่อคุณภาพชีวิต  วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) โดยมี อาจารย์ฐิภาพรรณ บุญมี่ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ดังนี้

  1. นายวรกกร คุณวุฒิฤทธิรณ ม. 4/1
  2. ด.ช.พันธุ์ธัช  เปี่ยมสง่า ม. 4/1

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

  1. S__42254342

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>