นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561  ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) นางสาวปารณ์นิร์ชา  บุญเรือง ม.5/2 ได้รับเหรียญเงิน

2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เรียงความ) นางสาวสุจิมา  ตั้งมิตรเจริญ ม.4/4 ได้รับเหรียญทองแดง

3. การแข่งขันพินิจวรรณคดี นางสาวศาตพร  ศิลมั่น ม.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน

4. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  นางสาวศาตพร  ศิลมั่น ม.6/3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้

คำคมปลาย

พินิจวรรณคดีปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>